Werkwijze OR: Voorbereiding op de WAB en wijziging transitievergoeding

OR komt op voor recht flexwerker

WAB per 2020 : hierover moet de Ondernemingsraad/OR afspraken maken.

Wijziging op het gebied van de transitievergoeding. Voor de OR zijn afspraken over onderstaande wijziging nu van belang.

Verruiming verrekenings mogelijkheden transitievergoeding

1.Er komt een verruiming van de mogelijkheden om door de werkgever gemaakte kosten voor bijvoorbeeld opleiding, op de transitievergoeding in mindering te brengen/ te verrekenen met de uit te keren vergoeding. Het is noodzakelijk dat hierover helderheid bestaat om verrassingen te voorkomen.

Voorgestelde aanpak:
Het is voor de OR van belang om voor iedere werknemer vast te laten leggen welke kosten voor opleiding/ re-integratie gemaakt worden over de jaren. Werkgevers zullen graag gebruik maken van de mogelijkheid de transitievergoeding te verlagen door opleidingskosten te verrekenen. Dit is hun recht maar maak daar transparante afspraken over met elkaar. Vind je het lastig dit op te pakken? Bel of een mail naar HBU voor directe assistentie!

 

De WAB: Oproepkrachten (nul-uren en min/max) krijgen recht op vaste aanstelling

2.De werkgever moet vanaf 1 januari 2020, jaarlijks een aanbod doen voor een contract met vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nul-uren-contract of min-max-contract. Dit aanbod wordt gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).

Voorgestelde aanpak:
Start met inventariseren onder de collega’s met een nul-uren en min/max contract of zij een vast contract zouden willen. Geef als toelichting dat jullie als OR dat vinden en dat de WAB die mogelijkheid geeft vanaf 2020. Met die inventarisatie heeft de OR een indruk wat er gewenst is en krijgt de bestuurder bedenktijd.

Maak dus nu vast een afspraak met de werkgever hoe en wanneer hij daarmee begint. Geef aan dat dit al kan vanaf de afgelopen 12 maanden voor 1 januari 2020. Veel van de collega’s zullen daar blij mee zijn! Heb je hier hulp bij nodig? Vraag het aan HBU!

Payrollers worden gelijkgesteld aan gewone werknemers

3.Payrollwerknemers vallen per 2020 niet meer onder het uitzendregime. Hierdoor vervalt voor payrollbedrijven het uitzendbeding en het ruimere ketenbepaling voor payrollwerknemers. Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in ‘gewoon’ in dienst zijn.

Voorgestelde aanpak:
Inventariseer of jouw werkgever gebruik maakt van payrollwerknemers. Bepaal wat jullie vinden dat er met deze medewerkers moet gebeuren. In dienst of via andere regelingen aan het werk blijven? Zet dit onderwerp op de agenda van de overlegvergadering en maak jullie standpunt vooraf in de agenda duidelijk of licht het toe in het vooroverleg. Dat zorgt ervoor dat jij je bestuurder niet verrast.

Hulp nodig bij het inrichten van je overleg? Raadpleeg mij voor tips en tricks (grrratizz)

Hielke Boersma / Danella Zuidema
Trainers en adviseurs voor de OR

Meer weten om dit vak nog beter uit te oefenen. Kijk bij het aanbod

Vond je dit interessant? Klik dan op de knoppen hieronder om het te delen met je netwerk. En laat hieronder een reactie achter!

Over de auteur

Hielke Boersma is oprichter, trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij HBU Training en advies. Hij is gespecialiseerd in medezeggenschapsvraagstukken voor OR en COR.

Laat een reactie achter 0 reacties

Laat een reactie achter: