Werknemer en Mantelzorger: Tijd voor een mening van de OR

OR en mantelzorger: Geef met jouw OR aandacht aan de mantelzorger

 

Mantelzorg => zorg om/voor een dierbare => Zorg van de OR
Steeds vaker is jouw collega ook mantelzorger. Als OR kan je aandacht vragen voor deze groep collega’s die vaak veel druk ervaren van de combinatie werk en privé.

Eigen ervaring

Persoonlijk raakte mij dit nogal, ik weet namelijk hoe het is om op jonge leeftijd een ‘life-changing’ event mee te maken en de grote impact die dat heeft gehad op mijn jeugd en mijn jonge werkzame leven.

1 op de 4 en wellicht al jullie collega, OR lid.

Eén op de vier jongeren tussen 12 en 25 is nu mantelzorger, dat zijn 450.000 jongeren. Hun aantal stijgt niet alleen door bezuinigingen in de zorg, maar ook omdat meer mensen met kanker een langdurig ziekbed hebben. Ook het toenemende aantal scheidingen is een belangrijke oorzaak. Daardoor staan jongeren er vaker alleen voor om hun vader of moeder te verzorgen. Deze jongeren worden of zijn al een collega van je. Wat doet de OR voor de mantelzorger?

Mantelzorg niet alleen zwaar voor jongeren

1 op de 3 Nederlanders van 16+ gaven in 2016 Mantelzorg.  5 van de 6 van de 18+ mantelzorgers heeft betaald werk. Veel Nederlanders vinden het vanzelfsprekend en fijn om voor een naaste te zorgen. Maar het kan ook (te) zwaar zijn. Ongeveer 380.000 volwassen mantelzorgers voelen zich zwaarbelast. Zij ervaren dat de hulp en zorg teveel op hun schouders drukt, kunnen de situatie van de hulpbehoevende niet loslaten hetgeen consequenties heeft voor zowel de thuis- als werksituatie.

 Aandacht van de [block]1[/block] voor de mantelzorger in jouw organisatie.

Ik ben van mening dat de OR dit onderwerp eenvoudig onder de aandacht kan brengen op de werkvloer. Om te beginnen door het onderwerp op de eigen Jaaragenda te zetten en door erkenning te vragen voor de collega’s die mantelzorg geven.

Stap 1: Erkennen dat collega’s mantelzorg geven.

Als OR ben je in staat om dit onderwerp ter sprake te brengen en er aandacht voor te vragen. Door met je collega’s over dit onderwerp te praten kan je vaststellen op welke manier dit effect heeft op hen en jullie organisatie.

Stap 2: Geef een voorlopige mening als OR en mantelzorger .

De OR kan een voorlopige mening vormen over mantelzorg, werknemerschap en goed werkgeverschap. Kijk eens welke rol PSA (psychosociale arbeidsbelasting) heeft in het welbevinden van collega’s.

Stap 3: Leg als OR je voorlopige mening over mantelzorg, werknemerschap en werkgeverschap voor aan de achterban.

Toets bij je achterban of jullie als OR hier een goed beeld over gevormd hebben. Herformuleer eventueel je voorlopig standpunt. Bijvoorbeeld: De OR vindt dat het management aandacht moet besteden aan Mantelzorg als onderdeel van de werkbelasting van een werknemer.
Geef uiteraard argumenten en uitleg bij je voorlopig standpunt.

Stap 4: Zet je voorlopige mening, die je getoetst hebt bij de achterban, op papier en leg deze neer bij de Bestuurder.

Bespreek deze vervolgens en laat de bestuurder schriftelijk uitleggen waarom hij wel of geen actie onderneemt om het onderwerp op de agenda van het MT te zetten. Pas ons voorstel toe of leg uit waarom je het niet doet, is de boodschap van de OR. Dit onderwerp past ook op de algemene gang van zaken vergadering met de toezichthouder.

Stap 5: Terugkoppeling aan je achterban

Koppel de input vanuit de bestuurder terug aan je achterban. En Haal weer nieuwe informatie op.
Zet in je eigen agenda een reminder om te kijken hoe het over 3 maanden gaat met dit onderwerp.

[block]4[/block]

Deze stappen zijn onderdeel van mijn methode “essentie van medezeggenschap” die jullie aanzet tot:
–             Anticiperen op zaken in plaats van reageren
–             Herkenbaar zijn voor de achterban in plaats van onbekend
–             Meedoen met de bestuurder of afwachten tot de bestuurder naar je komt
–             Regisseren van je eigen agenda of het volgen van andermans planning
–             Zichtbaar zijn, je nek uitsteken en gezien worden in plaats verborgen in een kamertje

Ontbreekt een van deze zaken bij jullie OR?  Wil jij ook meer eenvoudige OR -actie?
Bel 06 151 89 257 voor een afspraak!

Vond je dit interessant? Klik dan op de knoppen hieronder om het te delen met je netwerk. En laat hieronder een reactie achter!

Over de auteur

Hielke Boersma is oprichter, trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij HBU Training en advies. Hij is gespecialiseerd in medezeggenschapsvraagstukken voor OR en COR.

Laat een reactie achter 2 reacties

Hielke Boersma - 4 december 2018 Reply

Nog meer feiten en cijfers waarom het zo belangrijk is:

https://www.fnvvrouw.nl/wp-content/uploads/2018/01/mantelzorg_feiten_en_cijfers.pdf

Hielke Boersma - 5 december 2018 Reply

Wat is jouw ervaring met Mantelzorg in combinatie met je werk?
Spreek jij daar over met je collega’s?

Laat een reactie achter: