De Nieuwe OR (basiscursus)

Als nieuwe OR wil je enthousiast van start om het zo goed mogelijk te doen voor jezelf, de Nieuwe OR Training : nieuwe OR aan het werk. OR-cursus. bestuurder en de achterban. DIT IS DE TRAINING VOOR DE NIEUWE OR!

Nadat jullie zijn ingesteld wil je aan de slag. Maar hoe pak je dat aan? Deze basiscursus is er speciaal voor jullie! De Nieuwe OR training helpt jullie op weg!

HBU maakt gebruik van methode: Essentie van de medezeggenschap

Hebben jullie behoefte aan een Cursus geen zin om alles wat hieronder staat te lezen? Je gelooft wel dat ik het kan?

Bel mij dan voor een telefonische kennismaking

06 151 89 257. Gratis en vrijblijvend.

 

Referentie

“De aanleiding van de training was een wijziging in de samenstelling van onze OR. We hebben deze dagen onder leiding van Hielke kennis gemaakt met elkaar en zijn we gezamenlijk aan opdrachten begonnen.
Hielke kon ons zeer constructief verder brengen, maar liet vooral ons werken. Mijn ervaring is dan ook dat Hielke een ster is in het stellen van vragen die je triggeren. Je moet nadenken en actief deelnemen aan de training. Ik kan dan ook wel stellen dat Hielke in een 2-daagse als OR een hoop heeft geleerd en daar plukken we nu nog altijd de vruchten van. ” via Springest

 

 

De volgende zaken komen aan bod tijdens deze training:

Basiskennis over de WOR

Wat zijn jullie rechten en plichten (WOR) en wat houdt het OR-werk in? Vervolgens de vraag hoe speel je het spel? Wat houdt dat spel in en wat zijn dan die spelregels? En waarom is het een spel? En moet je daar aan meedoen? En hoeveel tijd krijg ik voor de OR?

Taakverdeling binnen de OR

Wat is een goede taakverdeling? Hoe komen we tot een goede taakverdeling? Is het nodig om een voorzitter en secretaris te benoemen? Moeten we zelf notulen maken? En wie leidt de OR?

Vergaderen en besluitvorming

Op welke manier kunnen wij effectief vergaderen? Op welke manier mogen we besluiten nemen? Wat is een quorum en hoe vaak moeten wij bij elkaar komen als ondernemingsraad. Wat zijn de regels voor OR-vergaderingen en wanneer nemen wij besluiten?

Een team vormen als Nieuwe OR

Als groep is het prettig om een goed team te vormen. Als jullie op elkaar kunnen steunen en vertrouwen gaat het OR-werk beter en sneller.  Maar hoe word je een goed team en waarover moeten we afspraken met elkaar?

Overleg met de bestuurder

Hoe vaak moeten we overleggen met de bestuurder? Hoe kunnen we dat overleg vormgeven? Welke eisen kunnen we stellen aan de bestuurder? En hoe kunnen we dat het beste doen? Op welke manier moet de bestuurder ons informeren?

Wat te doen met de achterban?

Wat moeten we wel of niet met de achterban? Wie is de achterban en hoe bereiken we hen op de  beste manier? Op welke manier gaan we communiceren en wat delen we met hen.

Doelen en het eindresultaat van de cursus:

  • Jullie zijn een team;
  • Er is een goede taakverdeling;
  • Jullie kennen de basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR);
  • Jij bent bekend met het spel;
  • De tips en tricks van de ondernemingsraad zijn bekend,
  • Jullie hebben een werk en jaarplan met concrete afspraken en onderwerpen.

Onderdeel van deze cursus:

  • Een praktisch boekje met de inhoud van de WOR;
  • Een reader met relevant cursusmateriaal;
  • De besproken praktische checklists en modellen;
  • Een (opzet van) werkplan voor de OR.

Wat jullie als OR kunnen en mogen wordt op een praktische en humoristische manier uitgelegd. Jullie trainer heeft vele jaren ervaring en kent het klappen van de zweep. De NIEUW OR trainer beleeft veel plezier om samen met jullie de zaken helder uit te leggen. Hij neemt jullie aan de hand en zorgt dat jullie na de Nieuwe OR training direct aan de slag kunnen!

Werkwijze HBU Training en Advies

Ons motto is: “Als je mij niet kent, kun je niet voor mij kiezen”. Dus voorafgaand aan een cursus, is er altijd eerst een persoonlijk gesprek met de cursusleider, kostenloos en vrijblijvend. Jullie leren de trainer kennen en dan voel je dat er een klik is.

Cursusprogramma Nieuwe OR Training

Aan het eind van het kennismakingsgesprek stellen we met elkaar het concept cursusprogramma vast. Jullie vragen en wensen, het is maatwerk, zijn daarin leidend!

Zo komen we tot een maatwerk-programma dat is gericht op jouw OR en de context waarbinnen jullie werken.

Tips en tricks voor de Nieuwe OR

Gedurende de cursus krijgen jullie tips en tricks uit de praktijk van de medezeggenschap. Deze zijn deels uit de eigen branche maar ook vanuit andere sectoren. Zo leer je niet alleen van branchegenoten maar ook vanuit andere omgevingen.

GRATIS HelpDesk voor de Nieuwe OR

Na deze basiscursus is de trainer altijd beschikbaar voor vragen per telefoon of per email.

Van een klant die jullie is voorgegaan:

“Het was de eerste keer dat we samen met deze groep op pad gingen. Wij kenden elkaar niet en de cursusleider speelde daar goed op in. Met humor en verstand van zaken hebben wij op een zeer ontspannen manier de kennis behandeld, onze doelen bereikt en zijn we een hecht team geworden.”

Bel mij en we spreken gelijk af voor een vrijblijvend gesprek?

Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen via tel. 06 151 89 257 of Informatie per email

Gratis uitgebreide inventarisatielijst opvragen?

Willen jullie eerst inventariseren welke kennis en kunde jullie nodig hebben? Stuur mij een mail en ik stuur deze uitgebreide lijst per omgaande toe. Stuur mij een inventarisatielijst!

 

Gratis sparren met een OR-adviseur >>>