OR-Training voor de Ervaren OR

Jullie ondernemingsraad bestaat uit ervaren OR-leden. Zij hebben al veel meegemaakt! Tijdens de OR-Training voor de Ervaren OR wil de OR haar kennis en kunde vergroten. Het kan gaan over de samenwerking, uitdiepen van eigen een onderwerp of een actualiteit. De WOR is voor jullie gesneden koek!  Het krachtenveld van de medezeggenschap kent geen verrassingen meer.
Na de OR-Training Ervaren OR: kunnen jullie gelijk in actie komen met direct resultaat!

Sparren met een deskundige

Jullie zoeken een sparringpartner die het klappen van de zweep kent. Hij/zij heeft veel ervaring met (re)organisaties en ingrijpende veranderingen. En jullie willen sparren over de aanpak of de strategie inzake een aankomende of een doorlopen adviesaanvraag (art. 25 WOR).

Cursusinhoud voor de Ervaren OR

Terugkijken en evalueren onder begeleiding van een externe begeleider kan een waardevol inzicht opleveren. Je zou over de volgende onderwerpen willen spreken:

  • De stappen van een adviestraject
    OR-Training Ervaren OR: Ervaren Ondernemingsraad op OR cursus

    OR-Training Ervaren OR

  • Onderhandelen in tal van situaties
  • De evaluatie van een adviestraject
  • De onderlinge samenwerking
  • De relatie met een (nieuwe) bestuurder
  • Actualiteit: zoals aanpassingen in wet-regelgeving.

Met deze cursus krijg je niet alleen feedback op jullie handelen, we kijken ook verder. En uiteraard kun je altijd een beroep doen op de eigen vaste trainer.

Werkwijze HBU Training en Advies

Ons motto is: “Als je mij niet kent kun je niet voor mij kiezen”. Dus voorafgaand aan een cursus, is er altijd eerst een persoonlijk gesprek met de cursusleider, kosteloos en vrijblijvend. Je maakt dan kennis met de trainer en voelt of er een klik is tussen de groep en de trainer.

Cursusprogramma

Aan het eind van het kennismakingsgesprek stellen we met elkaar het cursusprogramma vast. Jullie vragen en wensen, het is maatwerk, zijn daarin leidend! Zo komen we tot een maatwerk-programma dat is gericht op jouw OR en de context waarbinnen de OR werkt.

Wat klanten zeggen over de OR-training Ervaren OR:

Een ervaren ondernemingsraad aan het woord:
“We zitten midden in een grote complexe doorontwikkeling van de organisatie. Door de gedegen voorbereiding wist de trainer direct hoe de vork in de steel zat. Door de interventies zijn de organisatorische vraagstukken helder geworden. Daarnaast was de scherpe feedback goed om ons wakker te schudden over de verhoudingen binnen het team. Hier kunnen wij nu zelfstandig invulling aan geven.”

“Met de aanpak van HBU training en advies zijn we soepel door het adviestraject gelopen.”

Tips en tricks

Gedurende de OR-Training krijg je een tips en tricks uit de praktijk van de medezeggenschap. Deze zijn  ook vanuit andere sectoren. Zo leer je indirect niet alleen van branchegenoten maar ook vanuit andere omgevingen.

GRATIS HelpDesk na de OR-Training

Na de cursus is jouw trainer altijd beschikbaar voor vragen per telefoon of per email. Bel mij en we spreken gelijk af voor een vrijblijvend win-win gesprek?

Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen via tel. 06 151 89 257 of Informatie per email

Gratis een uitgebreide inventarisatielijst opvragen? Wil je eerst inventariseren welke kennis en kunde je nodig hebt? Stuur mij een mail en ik stuur  deze uitgebreide lijst per omgaande toe. Verzoek mij om een inventarisatielijst!
Gratis sparren met een OR-adviseur >>>