Contact met HBU Training OR COR en PVT

Jouw bijdrage doet er toe!

Wat is jullie grootste uitdaging binnen het OR werk?


Wil je op de hoogte blijven over mijn boek?


Jouw grootste frustratie in het OR Werk. help mij mijn boek zo goed mogelijke te laten aansluiten op jullie praktijk! 

Klik hier voor het formulier om jouw antwoord op de vraag te geven.


Of vind ons op social media

Ik wil meer weten over dat boek!

Laat hier je adres achter, het is veilig!

Ervaringen met HBU 

These slides will be slide-able on the live version of your page!
De cursus heeft mij veel geleerd op een goede positieve manier

Ik heb veel nuttige kennis opgedaan

John van Kranenburg,   Van Doorn Geldermalsen

Leerzaam en humor gaan prima samen, 

hoe verschillend de mensen van onze beide locaties zijn....wij in Tiel hebben een grotere mond.
Nathalja Brüggen
Weer een hoop nieuwe inzichten gekregen. zelfs na 6 jaar 
De muziek terwijl u traint (-; 
Marieke de Boer
2000+
Cursisten
8,4
Beoordeling van de deelnemers
99%
Beveelt mij aan
17

Jaar ervaring 

Veel gestelde vragen 

                                       

Vragen over de Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad

Een OR bespreekt bepaalde onderwerpen vanuit collega's met de directie. De OR vertegenwoordigt dus de stem van de collega's bij de directie aan tafel. En de OR geeft ook weer terug aan de collega's wat de directie gaat doen met opmerkingen van de collega's

Wat is een OR ?
Wat is een ondernemingsraad?

Een OR is de ondernemingsraad. De OR is een wettelijke vertegenwoordiger van de belangen van de medewerkers binnen de organisatie.

Waarom zit ik in de ondernemingsraad, OR

Je zit in de OR om je collega te vertegenwoordigen bij de directie. Jij doet namens een groep collega's het woord bij de directie.

Wat doet een COR

De COR is een Centrale/overkoepelende Ondernemingsraad. De COR behandelt meestal die onderwerpen die over meer dan één onderdeel gaan.
De COR kan zelf in haar reglement bepalen hoe de COR omgaat met het standpunt van de onderliggende OR-en.

Wanneer een ondernemingsraad?
Wanneer een OR?

Een Ondernemingsraad is verplicht vanaf 50 werknemers.
Een OR kan ook vrijwillig ingesteld worden. Dat kan bij elk aantal werknemers. Sommige cao's geven aan dat een OR al vanaf 10 werknemers verplicht is.

Wie stelt het COR-reglement vast ?

Het COR-reglement wordt in concept vastgesteld door de COR-bestuurder. Nadat de COR is ingesteld kan dit COR-Reglement in overleg worden gewijzigd.

Wie stelt een COR in?

De COR wordt ingesteld door de ondernemer. De COR -bestuurder van de holding of overkoepelende rechtsvorm bepaalt of er een COR komt.

Wat te doen met breedsprakige collega's en vrijblijvende gesprekken met de bestuurder?

Hoe pakken we breedsprakigheid en naar het lijkt, vrijblijvende gesprekken tussen OR en bestuurder aan?
Ga met deze vragen in gesprek en vraag elke keer drie antwoorden

Dit zou wat mij betreft het gesprek moeten zijn:
1 Ok, jullie vinden het te breedsprakig, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het minder breedsprakig wordt zonder mensen af te kappen, want dat wordt niet gewaardeerd:
Hoe gaan we voorkomen dat de bestuurder een nietszeggend antwoord kan geven?
(Drie antwoorden)
Willen we vooruitgang/resultaten/stappen laten zien (resultaten van onze OR-uren)? Zo ja hoe? (Drie antwoorden)

2 Zo nee, waarom niet en wat is dan je alternatief om te laten zien dat je een bijdrage levert aan een beter functionerende organisatie zonder al te vaag te worden? Alternatieven voor resultaten: (Drie antwoorden)

3 Niet annoteren van de agenda betekend vooraf een notitie ter informatie sturen. Anders kan je gesprekspartner zich niet inhoudelijk voorbereiden. Wat zijn jullie alternatieven om wel concreet over een onderwerp te kunnen praten zonder vooraf informatie te delen?

4 Willen we vooraf wel van de bestuurder schriftelijke informatie? Dit zouden jullie voor de onderwerpen van de bestuurder kunnen vragen. Want ook de bestuurder kan maar lekker blijven babbelen zonder verantwoordelijkheid te nemen over een onderwerp. Niet annoteren en vooraf geen notitie sturen is dat een optie? Zo ja waarom ?
(Drie antwoorden)

5 Zo nee waarom niet?
(Drie antwoorden)

Hoe zorgen we dat we verantwoordelijkheid kunnen nemen in een overleg voor wat we gedaan hebben en resultaten/stappen/voortgang kunnen laten zien aan de bestuurder. En dan daar de bestuurder op aanspreken: om in actie te komen over iets wat wij willen bereiken? Of de mening van de bestuurder over dit punt op tekenen?
(Drie antwoorden)

Willen jullie als OR uitleggen aan de achterban dat je dit wil (het vrijblijvend praten van de bestuurder, geen schriftelijke stukken vooraf van de bestuurder en vooraf geen stukken van de OR) of als je dit niet wil, dat je er niet tegen ageert? en zelf geen stukken levert? Hoe wil je dat uitleggen?
(Drie antwoorden)

Zo iets? En wellicht kan je zelf nog wel een paar vragen bedenken. Wil je dit document in word?

https://media-01.imu.nl/storage/hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl/1560/hoe-pakken-we-breedsprakigheid-en-naar-het-lijkt-vrijblijvende-gesprekken-tussen-or-en-bestuurder-aan-kort-.docx

Wat betekend WOR ?
Waar staan de letters WOR voor?
Is WOR een afkorting?

WOR staat voor Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet regelt dat er een OR, ondernemingsraad is.
Wat de Ondernemingsraad kan en mag
Hoe andere partijen zoals de bestuurder en toezichthouders met de ondernemingsraad mag en moet
Welke rechten en plichten de OR, ondernemingsraad heeft.
De WOR is een minimum regeling, dus de ondergrens voor de medezeggenschap van de ondernemingsraad bij de bestuurder.

Hoe krijg je invloed zonder de formele rol aan te pakken?

Door gebruik te maken van enkele eenvoudige principes en normen kan je als OR, ondernemingsraad gemakkelijk invloed verkrijgen op het bestaande beleid en op nieuwe onderwerpen in de medezeggenschap. Bijvoorbeeld Peer-pressure, consistentie en naming en shaming. Dit zijn allemaal onderdelen van de DIRC methode die door HBU is ontwikkeld om te zorgen voor optimale invloed zonder een beroep te doen op de regels en wetten zoals die omschreven staan in de WOR, de Wet op de Ondernemingsraad.

Wat kan coaching voor de ondernemingsraad betekenen

De ondernemingsraad (OR) heeft meer verantwoordelijkheden dan alleen het opkomen voor de belangen het personeel. Des te belangrijker dat alle leden met enige regelmaat trainingen, of een coaching traject volgen.

Welke rol heeft de ondernemingsraad in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat de pensioenregeling gaat wijzigen. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad instemmingsrechtbij een wijziging van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst.
Regelingen op grond van een pensioenovereenkomst zijn ook regelingen die zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst én die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Daarbij kun je denken aan regelingen waarin beschreven staat hoe de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder.
De instemming van de ondernemingsraad is echter niet vereist als de pensioenovereenkomst inhoudelijk wordt geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of als sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Voor medewerkers die boven-cao worden beloond, heeft de OR wel weer een rol.

Waarom zou ik willen deelnemen in de ondernemingsraad

Zes redenen om deel te nemen aan de ondernemingsraad?
Ondernemingsraad-lid wordt je vaak om zeer verschillende redenen. Welke redenen zijn dit en hoe zorg je dat aan deze persoonlijke drijfveren invulling wordt gegeven.

Veel gehoorde redenen voor deelname aan de OR zijn:
Opkomen voor de zwakkere collega,
Een weerwoord bieden aan de directie,
Meer willen leren over de organisatie,
Het verschil willen maken,
Persoonlijke ontwikkeling,
Netwerken

Welke middelen kan ik gebruiken om invloed uit te oefenen?

Drie middelen om invloed mee uit te oefenen?
De WOR bevat 3 onderdelen om invloed uit te oefenen:
‘Vrijheid van meningsuiting’. De ondernemingsraad praat over elk onderwerp met de bestuurder. (Artikel 2 WOR)
Verplichte raadpleging. Over bepaalde onderwerpen moet de bestuurder de mening vragen van de ondernemingsraad. (Artikel 25 en 27 WOR)
De achterban. Indien het nodig is kan de ondernemingsraad met de achterban samenwerken om het draagvlak voor de visie van de ondernemingsraad te vergroten. (Artikel 17 WOR)

Wat kan en mag de ondernemingsraad

Wat een ondernemingsraad kan en mag staat maar voor een klein deel in wet dus er is veel ruimte voor invulling door de ondernemingsraad. De WOR is gelukkig geen ‘handboek soldaat’ met voorschriften en werkwijzen.

In de WOR staan enkele aanwijzingen over de interne organisatie van de ondernemingsraad en de geheimhoudingsplicht. Daarnaast ligt er een groot speelveld voor de eigen invulling van het werk van de ondernemingsraad. Hierdoor is het mogelijk om de werkwijze van de ondernemingsraad zelf te bepalen. Dus de manier waarop jullie je werk organiseren, de onderlinge taakverdeling, hoe vaak en hoe lang je bij elkaar komt staat niet vast. De manier waarop de ondernemingsraad overleg voert met bestuurder (formeel of informeel) en de achterban wordt door jullie zelf ingevuld.

                                   
Ik wil meer weten 

 

 

Waar gaat dat boek over ?

 

Raak jij als OR-lid vaak veel energie kwijt, doe jij het werk voor twee en die anderen doen niets. Jij zet je 1000% in voor alle collega’s maar als het eropaan komt stelt niemand zich kandidaat voor de OR. Dan stapt er weer een collega uit de OR. En zelfs na veel oproepjes meldt niemand zich aan… jij blijft met nog meer werk over. Langzaam loopt het je uit de broek en over je schoenen.

 

Een efficiënt werkende OR met een goede taakverdeling, waar altijd kandidaten voor op de wachtlijst staan. Een directie die niet altijd blij met jullie is maar jou wel serieus neemt omdat jij je OR-werk serieus doet. 


Geen gedoe met procedures en regels, gewoon vroegtijdig de stem van de collega’s verzamelen, dit bij de directie neerleggen, en goede uitleg krijgen over de uitkomst. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals jullie willen maar jullie hebben altijd invloed gehad als je dat wilde.

 

In het boek van Hielke Boersma krijg je van deze OR-expert een voor een groot deel wetenschappelijk onderbouwd stappenplan waardoor jij als OR-lid meer en makkelijker invloed hebt op voor jullie belangrijke directie-besluiten.

 

 


 

Waarom werken op basis van methode loont!

Door deze werkwijze heb jij voortaan altijd impact in contact met je achterban.

  • Praktische tips en tricks in het boek voor impact op je achterban

Hoe jij dichter bij je purpose komt en ook jezelf verder ontwikkeld met deze bewezen instrumenten.

Werken vanuit purpose is werken met een verbinding tussen je hoofd en je hart. Door de stappen uit mijn methode te volgen kom je in verbinding met die oerkracht die ons allemaal verbind.

Een eenvoudige manier waardoor jij altijd een indruk achterlaat vind je op pagina 156

Sla mijn boek maar open en vindt die gouden tip! Niemand gaat jou als OR-lid meer vergeten als jij dat niet wil!

Een verrassend eenvoudige formule om je collega’s stem bij de directie te laten landen zodat die het echt warm krijgt van de OR

No way dat er sprake is van een vrijblijvendheid van jullie adviezen, noodzaak om de OR serieus te nemen komt er gegarandeerd na het lezen van mijn boek.

Dat jij als OR-lid invloed hebt zelfs als de directie je geen enkele informatie vooraf verstrekt.

Hoe jullie als OR toch altijd meer invloed kunnen krijgen dan je denkt.

Slijmscherp jullie nieuwe werkwoord wordt. Bring love Not WOR

Ik slijm scherp

Jij slijmt scherp 

Wij slijmen scherp! Effectief, positief en met plezier gaan staan in het gesprek met de bestuurder. Geen gestrekt been naar voren, maar twee om op te staan!
Bring love, not WOR: mensen leren van complimenten niet van regels.

null

 

Hielke Boersma, OR-expert, jurist en marketeer al meer dan 15 jaar actief als trainer voor ondernemingsraden, oprichter van HBU Training en Advies en medevennoot van MZOO de online trainen specialist. Hielke ontdekte als jurist dat hoe meer je vasthoudt aan de wet hoe verder partijen vaak van elkaar afkomen. In Trainingen, adviestrajecten en High-end jaarprogramma’s begeleidt hij OR-en met zijn unieke methode die geen millimeter van de wet afwijkt. Hielke heeft deze methode ontwikkeld en wil deze met zoveel mogelijk OR-en delen zodat alle OR-leden met plezier, creativiteit en zelfontplooiing de mooiste resultaten behalen in hun OR tijd.