HBU werkt met de methode: Essentie van Medezeggenschap (EvM).

Waarom gebruik maken van de Essentie van Medezeggenschap:

1.   Pure medezeggenschap; authentiek; dicht bij jezelf,
2.   Direct contact met de achterban geeft draagvlak,
3.   Gericht op een inhoudelijke relatie met de bestuurder en MT,
4.   Resultaten, voortgekomen uit gestelde doelen en planning,
5.   Transparant medezeggenschapsproces voor bestuurder en achterban,
6.   Helpt OR-leden competenties van zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken,
7.   Maakt de medezeggenschap krachtiger met meer zelfvertrouwen,
8.   Biedt ondersteunende methoden en voorbeeldmaterialen en trajecten,
9.   Past binnen bestaande wet en regelgeving,
10.Focus op doen, experimenteren, evalueren (ervarend leren)

Specialisten in ‘huis’?

HBU is gespecialiseerd in vraagstukken op gebied van de medezeggenschap. Veel onderwerpen worden dus door eigen medezeggenschap specialisten behandeld. Indien nodig bijvoorbeeld in geval van bijvoorbeeld pensioenen, worden specialisten voorgesteld of ingehuurd.

De oorsprong van de Essentie van Medezeggenschap

Hielke ontdekte op zijn zoektocht naar het steeds eenvoudiger maken van inspraak en invloed dat daarvoor maar weinig nodig is. Zo kwam hij op de ‘Essentie’, de oorsprong voor een orgaan dat medezeggenschap wil uitoefenen. De ‘Essentie’ komt voort uit kennis over; (neuro)marketing, communicatie, het brein, juristerij, sociale media en gezond verstand en humor. Emotie en kennis geeft een positief leereffect.

Over HBU

Hielke Boersma, oprichter van HBU heeft een marketing, communicatie en juridische achtergrond. Hij is gek van de mogelijkheden die kennis biedt. Kennis op gebied van (email) marketing, Sociale Media, het brein, juridisch, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Zomaar een rijtje waarover hij regelmatig leest en opleiding volgt. Kennis die hij opdoet wordt gedeeld middels blogs of readers die gedrukt of digitaal beschikbaar gemaakt worden.

Wat biedt de Essentie de OR, COR of PVT?

  • Anticiperen op zaken in plaats van reageren
  • Herkenbaar zijn voor de achterban in plaats van onbekend
  • Meedoen met de bestuurder of afwachten tot de bestuurder naar je komt
  • Regisseren van je eigen agenda of het volgen van andermans planning
  • Zichtbaar zijn, je nek uitsteken en gezien worden in plaats verborgen zitten in een kamertje

Interesse in begeleiding van HBU of kennis maken?

Neem contact op om jullie wensen af te stemmen. Vaak zal de eerste stap een persoonlijk gesprek zijn. Om kennis te maken en te ervaren of er een klik is. Vervolgens kan jullie vraag geïnventariseerd worden.

Kom in beweging en bel mij, stuur een email of brief en gun jezelf de voordelen van de Essentie!

 

[block]0[/block]