De Essentie van Medezeggenschap

De Essentie van de medezeggenschap

De essentie, de kern van medezeggenschap is gericht op het opzoeken/opvangen van signalen van je collega’s, daarover een mening vormen en die communiceren met de bestuurder. Letterlijk de spreekbuis van je collega’s.
Met een filter uiteraard, want niet alles wat je collega’s roepen geef je door.

Stappen van de Essentie van Medezeggenschap.

1. Spreek met de achterban. Halen en brengen, deel jullie eigen voorlopige standpunten (maximaal 2), vang signalen op.

2. Formuleer een voorlopig standpunt voor de bestuurder inclusief zoveel mogelijk argumenten en voorwaarden vanuit het perspectief van de achterban.

Niet gebaseerd op de wet of procedures of refererend aan een wet of regelgeving. De OR wil haar inhoudelijke mening delen.

Vervolgstappen afhankelijk van de vertrouwelijkheid van het signaal:

a. Niet gevoelig;
Toets dit standpunt met maximaal 2 argumenten bij de achterban.
b. Wel gevoelig;
Toets niet bij de achterban of toets bij vertrouwde personen je standpunt met maximaal

2 argumenten om te laten weten dat jullie er mee bezig zijn.

3. A. Overhandig het voorlopige standpunt inclusief argumenten en voorwaarden met een vriendelijke meewerkende introductie en met als afsluiting ‘Pas toe of Leg uit’.

EN een verzoek om dit mondeling te bespreken, schriftelijk aan de bestuurder. Doe dit dus per email en een mondelinge toelichting. Dit kan op elk moment, de deur staat vaak genoeg open, en het mag los van de vergadercyclus, NIET afwachten maar in actie komen.

B. Bespreek het voorlopig standpunt met de argumenten en de voorwaarden met de bestuurder, bespreek waarom hij wel of niet (deels) ingaat op deze wens van de OR (achterban). Laat de bestuurder dit per email bevestigen.

4. Koppel het besluit van de bestuurder terug aan de achterban

Of laat het (in sommige gevallen logischer, bijv. bij een beleidsverandering) terugkoppelen door de bestuurder. Maar laat de achterban weten dat jullie het besproken hebben inclusief de uitkomst of dat er nog iets volgt.

5. Dit proces herhaalt zich continu met behulp van jullie eigen jaarplan/onderwerpen/visie.

Met deze methode ga je als OR:

– Anticiperen i.p.v. reageren
– Herkenbaar bezig zijn i.p.v. abstract
– Meedoen i.p.v. afwachten
– Regisseren i.p.v. volgen
– Zichtbaar zijn i.p.v. verborgen

En vervolgens niet te:

Vragen maar te stellen

Doen inplaats van af te wachten

je te richten op de inhoud in plaats van op de regels

Het resultaat is een betrokken OR die op basis van inhoudelijke argumenten met de bestuurder in gesprek gaat als het nog van invloed is op de plannen die er ontwikkeld worden.

Verder praten? bel 06 151 89 257