Category Archives for "Ondernemingsraad"

Werkwijze OR: Voorbereiding op de WAB en wijziging transitievergoeding

WAB per 2020 : hierover moet de Ondernemingsraad/OR afspraken maken. Wijziging op het gebied van de transitievergoeding. Voor de OR zijn afspraken over onderstaande wijziging nu van belang. Verruiming verrekenings mogelijkheden transitievergoeding 1.Er komt een verruiming van de mogelijkheden om door de werkgever gemaakte kosten voor bijvoorbeeld opleiding, op de transitievergoeding in mindering te brengen/ te […]

Lees het volledige artikel

1 Het generatiepact voor iedereen een oplossing?

[block]4[/block]Het generatiepact voor de oudere werknemer Wat is het? Een generatie-regeling of generatiepact voor de oudere werknemer om deze minder te laten werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd met behoud van opbouw van 100% van hun pensioen. In de voorbeelden die de deskundigen voor mij berekenden kan een generatiepact voor de oudere werknemer met de […]

Lees het volledige artikel

Het werk in de OR: Jullie Eigen ‘Sociaal Akkoord’! Minister kiest zijn eigen route.

[block]0[/block]Geen Sociaal Akkoord: Kans voor de OR Bij een rondgang langs werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken dat er nu geen ruimte is voor een allesomvattend sociaal akkoord. Minister Koolmees wil het overleg daarom vorm geven in vijf samenhangende routes. Routes van de Minister In de eerste route zullen de sociale partners en het kabinet fundamentele […]

Lees het volledige artikel

SZW publiceert Onderzoeksrapport Naleving Wet op de Ondernemingsraden. Download het hier

SZW publiceert Onderzoeksrapport naleving Wet op de Ondernemingsraden. Stand van zaken 2017. Periodiek wordt in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Naleving van de Wet, de Structuur, Functioneren en Meerwaarde Naast de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) richt het onderzoek […]

Lees het volledige artikel

Het Werk in de OR: Controles Inspectie SZW in gevaar door toename arbeidsongevallen. OR Doe je Ding!

Het Werk in de OR: Controles Inspectie SZW in gevaar door toename arbeidsongevallen. OR Doe je Ding! OR zegt JA of NEE. De OR verleent instemming aan de Risico-Inventarisatie, Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Jouw collega’s moeten op de OR vertrouwen of de afspraken rondom de RIE en het PVA wel goed nageleefd […]

Lees het volledige artikel