Category Archives for "Ondernemingsraad"

Het werk in de OR: Jullie Eigen ‘Sociaal Akkoord’! Minister kiest zijn eigen route.

Geen Sociaal Akkoord: Kans voor de OR Bij een rondgang langs werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken dat er nu geen ruimte is voor een allesomvattend sociaal akkoord. Minister Koolmees wil het overleg daarom vorm geven in vijf samenhangende routes. Routes van de Minister In de eerste route zullen de sociale partners en het kabinet fundamentele […]

Lees het volledige artikel

SZW publiceert Onderzoeksrapport Naleving Wet op de Ondernemingsraden. Download het hier

SZW publiceert Onderzoeksrapport naleving Wet op de Ondernemingsraden. Stand van zaken 2017. Periodiek wordt in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Naleving van de Wet, de Structuur, Functioneren en Meerwaarde Naast de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) richt het onderzoek […]

Lees het volledige artikel

Het Werk in de OR: Controles Inspectie SZW in gevaar door toename arbeidsongevallen. OR Doe je Ding!

Het Werk in de OR: Controles Inspectie SZW in gevaar door toename arbeidsongevallen. OR Doe je Ding! OR zegt JA of NEE. De OR verleent instemming aan de Risico-Inventarisatie, Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Jouw collega’s moeten op de OR vertrouwen of de afspraken rondom de RIE en het PVA wel goed nageleefd […]

Lees het volledige artikel

Het werk in de OR: 5 stappen om in gesprek te komen over de werksfeer.

Het werk in de OR: 5 manieren om in gesprek te komen over de sfeer op het werk.   Soms heerst er ergens een vervelende sfeer op een afdeling. En dan is “vervelend” vaak nog zacht uitgedrukt. Hoe kan je als OR hier wat aan doen? Er kunnen vele en diverse oorzaken zijn voor dit soort vervelende omgevingen. Leidinggevenden die […]

Lees het volledige artikel

Het werk in de OR: een eenvoudig model om het OR-werk te organiseren.

Het OR-werk in de Praktijk  Werken met het drietraps overlegmodel: Het model is ontstaan in de praktijk tijdens OR-training- en advieswerk. Deelnemers vragen mij regelmatig:’ hoe kan ik dat OR-werk in de praktijk nu goed uitvoeren?’ Dit plaatje is gewoon een heel praktische antwoord op deze vraag. Dit plaatje is behulpzaam bij het dagelijks OR-werk. En het […]

Lees het volledige artikel

Drie trends in 2017 die elke OR moet kennen!

De drie trends in de medezeggenschap voor 2017 die voor elke OR van levensbelang zijn. Trend 1: Terug naar het doel/de bedoeling van de organisatie: Voor de medezeggenschap is dat met elkaar praten, minder formeel met elkaar omgaan en een vorm van directe communicatie realiseren. Een standpunt innemen en daarover het gesprek aangaan met de bestuurder. […]

Lees het volledige artikel

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud Een pleidooi voor werken volgens de bedoeling van de ondernemingsraad: invloed op de inhoud van het beleid in plaats van procedurele betrokkenheid met geringe invloed tot gevolg. Mijn advies: Omdraaien: neem je verantwoordelijkheid! Start met praten over de inhoud zodra je ervan af weet en draag […]

Lees het volledige artikel

Versterking rol ondernemingsraad bij aanstellen van de Preventiewerker

Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Hoofdpunten: Instemmingsrecht […]

Lees het volledige artikel

Ondernemingsraad en toezichthouder: zeven stappen naar een goede relatie

In zeven stappen naar een goede relatie met jouw toezichthouder! Hoe kom je als OR in gesprek met de toezichthouder? Steeds vaker komt het in mijn praktijk voor dat de OR wil weten wat zij met de toezichthouder kan. De OR en de toezichthouder (RvT of RvC) hebben een aantal overeenkomstige belangen, bevoegdheden en interesses. Sommige […]

Lees het volledige artikel