Versterking rol ondernemingsraad bij aanstellen van de Preventiewerker

Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Hoofdpunten: Instemmingsrecht […]

Lees het volledige artikel

Ondernemingsraad en toezichthouder: zeven stappen naar een goede relatie

In zeven stappen naar een goede relatie met jouw toezichthouder! Hoe kom je als OR in gesprek met de toezichthouder? Steeds vaker komt het in mijn praktijk voor dat de OR wil weten wat zij met de toezichthouder kan. De OR en de toezichthouder (RvT of RvC) hebben een aantal overeenkomstige belangen, bevoegdheden en interesses. Sommige […]

Lees het volledige artikel

Tijdsbesteding Ondernemingsraad: Geen tijd voor het OR-werk?

Tijdsbesteding Ondernemingsraden: Geen tijd voor het OR-werk? Hoe kan je er toch fris tegen aan in 9 stappen! Een van de veelgehoorde argumenten om het ondernemingsraad werk niet goed te kunnen doen is gebrek aan tijd. Helderheid over je OR-werk bij je collega’s en consequent agendabeheer bieden een oplossing. Hoe ga je om met de […]

Lees het volledige artikel