Het werk in de OR: 5 stappen om in gesprek te komen over de werksfeer.

[block]2[/block]Het werk in de OR: 5 manieren om in gesprek te komen over de sfeer op het werk.   Soms heerst er ergens een vervelende sfeer op een afdeling. En dan is “vervelend” vaak nog zacht uitgedrukt. Hoe kan je als OR hier wat aan doen? Er kunnen vele en diverse oorzaken zijn voor dit soort vervelende omgevingen. Leidinggevenden die […]

Lees het volledige artikel

Het werk in de OR: een eenvoudig model om het OR-werk te organiseren.

Het OR-werk in de Praktijk  Werken met het drietraps overlegmodel: Het model is ontstaan in de praktijk tijdens OR-training- en advieswerk. Deelnemers vragen mij regelmatig:’ hoe kan ik dat OR-werk in de praktijk nu goed uitvoeren?’ Dit plaatje is gewoon een heel praktische antwoord op deze vraag. Dit plaatje is behulpzaam bij het dagelijks OR-werk. En het […]

Lees het volledige artikel

OR en bond hebben elkaar nodig: ga achter de bond staan als ze onderhandelen.

[block]0[/block]Stappenplan voor OR-en die actief de vakbond willen steunen in de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. Je hoeft het niet eens te zijn met de vakbond om ze te steunen! 1. Jullie overleggen met de directie over sociale en economische doelstellingen EN kunnen, zo nodig, aan belangenbehartiging doen. Soms is dat laatste nodig! 2. Stel vast […]

Lees het volledige artikel

Ze hebben het mij zo plechtig beloofd…..

Het gedrag vier weken eerder:[block]1[/block] Met zijn allen in een kring, goedgeluimd, onder het genot van een drankje en een versnapering zaten ze bij elkaar. De een nog moediger dan de ander. Veel zaken doorgenomen, besproken, geoefend. Het enthousiasme spatte eraf. Gelukzalig keek ik om mij heen. Wat was het goed met hen. Ze waren […]

Lees het volledige artikel

Drie trends in 2017 die elke OR moet kennen!

De drie trends in de medezeggenschap voor 2017 die voor elke OR van levensbelang zijn. Trend 1: Terug naar het doel/de bedoeling van de organisatie: Voor de medezeggenschap is dat met elkaar praten, minder formeel met elkaar omgaan en een vorm van directe communicatie realiseren. Een standpunt innemen en daarover het gesprek aangaan met de bestuurder. […]

Lees het volledige artikel

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud Een pleidooi voor werken volgens de bedoeling van de ondernemingsraad: invloed op de inhoud van het beleid in plaats van procedurele betrokkenheid met geringe invloed tot gevolg. Mijn advies: Omdraaien: neem je verantwoordelijkheid! Start met praten over de inhoud zodra je ervan af weet en draag […]

Lees het volledige artikel

Versterking rol ondernemingsraad bij aanstellen van de Preventiewerker

Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. InhoudHoofdpunten:[block]2[/block]OverzichtVersterking van […]

Lees het volledige artikel

Ondernemingsraad en toezichthouder: zeven stappen naar een goede relatie

In zeven stappen naar een goede relatie met jouw toezichthouder![block]0[/block] Hoe kom je als OR in gesprek met de toezichthouder? Steeds vaker komt het in mijn praktijk voor dat de OR wil weten wat zij met de toezichthouder kan. De OR en de toezichthouder (RvT of RvC) hebben een aantal overeenkomstige belangen, bevoegdheden en interesses. Sommige […]

Lees het volledige artikel