OR en bond hebben elkaar nodig: ga achter de bond staan als ze onderhandelen.

Stappenplan voor OR-en die actief de vakbond willen steunen in de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. Je hoeft het niet eens te zijn met de vakbond om ze te steunen! 1. Jullie overleggen met de directie over sociale en economische doelstellingen EN kunnen, zo nodig, aan belangenbehartiging doen. Soms is dat laatste nodig! 2. Stel vast […]

Lees het volledige artikel

Drie trends in 2017 die elke OR moet kennen!

De drie trends in de medezeggenschap voor 2017 die voor elke OR van levensbelang zijn. Trend 1: Terug naar het doel/de bedoeling van de organisatie: Voor de medezeggenschap is dat met elkaar praten, minder formeel met elkaar omgaan en een vorm van directe communicatie realiseren. Een standpunt innemen en daarover het gesprek aangaan met de bestuurder. […]

Lees het volledige artikel

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud

Terugdraaiende Ondernemingsraad: Meer invloed door focus op de inhoud Een pleidooi voor werken volgens de bedoeling van de ondernemingsraad: invloed op de inhoud van het beleid in plaats van procedurele betrokkenheid met geringe invloed tot gevolg. Mijn advies: Omdraaien: neem je verantwoordelijkheid! Start met praten over de inhoud zodra je ervan af weet en draag […]

Lees het volledige artikel

Versterking rol ondernemingsraad bij aanstellen van de Preventiewerker

Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Hoofdpunten: Instemmingsrecht […]

Lees het volledige artikel

Ondernemingsraad en toezichthouder: zeven stappen naar een goede relatie

In zeven stappen naar een goede relatie met jouw toezichthouder! Hoe kom je als OR in gesprek met de toezichthouder? Steeds vaker komt het in mijn praktijk voor dat de OR wil weten wat zij met de toezichthouder kan. De OR en de toezichthouder (RvT of RvC) hebben een aantal overeenkomstige belangen, bevoegdheden en interesses. Sommige […]

Lees het volledige artikel

Tijdsbesteding Ondernemingsraad: Geen tijd voor het OR-werk?

Tijdsbesteding Ondernemingsraden: Geen tijd voor het OR-werk? Hoe kan je er toch fris tegen aan in 9 stappen! Een van de veelgehoorde argumenten om het ondernemingsraad werk niet goed te kunnen doen is gebrek aan tijd. Helderheid over je OR-werk bij je collega’s en consequent agendabeheer bieden een oplossing. Hoe ga je om met de […]

Lees het volledige artikel